Betöltés...

Interaktív KRESZ könyv motorkerékpár-vezetők részére

QRT3A kód

 

Közlekedés teszt kérdései

1. Mikor köteles a járdaszegély mellől elindulni készülő jármű vezetője irányjelzést adni?
a)Minden esetben.
b)Csak akkor, ha az elindulás irányváltoztatással jár.
c)Csak akkor, ha a mögöttes forgalom szükségessé teszi.
2. Autópályán, autóúton indokolatlanul lassú haladásnak számít, ha külső kényszerítő ok nélkül a jármű lassabban halad, mint...
a)80 km/h.
b)60 km/h.
c)50 km/h.
3. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával lakó-pihenő övezetben?
a)Legfeljebb 40 km/h-val.
b)Legfeljebb 30 km/h-val.
c)Legfeljebb 20 km/h-val.
4. Lakott területen a "Sebességkorlátozás" jelzőtábla 70 km/h sebességet jelöl. Az alábbiak közül mely járművekre vonatkozik e tábla?
a)A 3500 kg-nál kisebb gépkocsira, személygépkocsira és motorkerékpárra.
b)Valamennyi járműre.
c)Valamennyi gépjárműre.
5. Mit nevezünk féktávolságnak?
a)Az akadály észlelésétől a megállásig megtett utat.
b)A fékezett kerekekkel megtett utat.
6. Mekkora biztonságos követési távolságot célszerű tartani az elöl haladó jármű mögött?
a)A sebességtől függetlenül mindig 20 métert.
b)A reakcióidő alatt megtett távolságot.
c)A reakcióidő alatt megtett távolság kétszeresét.
7. Az irányváltoztató járművel az irányt nem változtató járműveket...
a)nem zavarhatjuk.
b)nem akadályozhatjuk.
c)nem kényszeríthetjük haladási irányuk vagy sebességük hirtelen megváltoztatására.
8. Motorkerékpárból és a hozzá kapcsolt könnyű pótkocsiból álló járműszerelvénnyel mekkora lehet a jármű sebessége?
a)Lakott területen belül 50 km/h, lakott területen kívül 90 km/h, autóúton 110 km/h, autópályán 130 km/h.
b)Lakott területen belül 50 km/h, lakott területen kívül 70 km/h, autópályán 80 km/h.
c)Lakott területen belül 50 km/h, lakott területen kívül 90 km/h, autóúton és autópályán 110 km/h.
9. Előzni abban az esetben szabad, ha...
a)az előzés során a megelőzendő jármű mellett ajtónyitásnyi oldaltávolságot lehet tartani.
b)az előzés során a megelőzendő jármű mellett megfelelő oldaltávolságot lehet tartani.
c)az előzés során a megelőzendő jármű mellett egy személygépkocsi szélességű oldaltávolságot lehet tartani.
10. Megelőzhető-e a figyelmeztető jelzéseit használó jármű?
a)Igen.
b)Igen, akár még jobbról is, ha ezzel a közlekedés többi résztvevőjét és a gyalogosokat nem veszélyezteti.
c)Nem.
11. Mekkora oldaltávolságot célszerű tartani kerékpáros előzésekor?
a)A lehetséges legnagyobb oldaltávolságot, mert a kerékpáros iránytartása bizonytalan.
b)Kis oldaltávolságot.
c)A személygépkocsi előzésénél szokásos oldaltávolságot.
12. A párhuzamos közlekedés szempontjából figyelembe kell-e venni a villamospálya által elfoglalt részt?
a)Igen, minden esetben.
b)Nem.
c)Csak abban az esetben, ha útburkolati jellel önálló forgalmi sávnak van jelölve.
13. Párhuzamos közlekedésű úton haladva átléphető-e az úttest felezővonala?
a)Igen, bármilyen esetben, mert ez nem záróvonal.
b)Igen, de csak balra kanyarodás és megfordulás esetén.
c)Nem.
14. Párhuzamos közlekedésű úton motorkerékpárral megelőzhető-e a kerékpáros közvetlenül a gyalogos-átkelőhely előtt?
a)Igen.
b)Nem.
15. Autópályán közlekedve az előzés megkezdhető-e, ha a visszatérés helye még előre nem látható?
a)Igen.
b)Nem.
16. A jármű sebességét mindig úgy kell megválasztani, hogy...
a)féktávolsága ne legyen nagyobb, mint a belátott útszakasz.
b)a reakcióidő alatt megtett út ne legyen nagyobb, mint a belátott útszakasz.
c)a fékútja ne legyen nagyobb, mint a belátott útszakasz.
17. Oldalkocsis motorkerékpárt vezetve mekkora a megengedett legnagyobb sebessége?
a)Lakott területen 50 km/h, autópályán 100 km/h, autóúton 80 km/h, egyéb helyen 70 km/h.
b)Lakott területen 50 km/h, autópályán 80 km/h, egyéb helyen 70 km/h.
c)Lakott területen 50 km/h, autópályán 130 km/h, autóúton 110 km/h, egyéb helyen 90 km/h.
18. Kell-e irányjelzést adni elinduláskor?
a)Igen, mindig.
b)Csak akkor, ha az irányváltoztatással jár.
c)Nem.
19. Az ön előtt haladó személygépkocsi vezetője az adott úton engedélyezett sebességgel halad, megelőzhető-e?
a)Igen.
b)Csak ha az előzés feltételei megvannak, és a sebességkülönbség a 15-20 km/h értéket nem haladja meg.
c)Nem.
20. Az alábbiak közül hol és mit tilos előzni gépjárművel?
a)A járdasziget és a hozzá legközelebb eső járda közötti úttestrészen minden járművet.
b)A vasúti átjáróban minden járművet.
c)Közvetlenül a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt minden járművet.
21. Általában mekkora belátható legkisebb szabad úthossz szükséges a biztonságos előzéshez?
a)Az előzési úthossznak legalább a négyszerese.
b)Az előzési úthossznak legalább a kétszerese.
c)Az előzési úthossz egyezzen meg a belátható szabad úthosszal.
22. Párhuzamos közlekedésű úton szabályos-e az ábrázolt helyzetben az A-jelű segédmotoros kerékpárral való kikerülés, ha megfelelő oldaltávolság áll rendelkezésre?
a)Igen.
b)Nem.
23. Párhuzamos közlekedésű úton lakott területen kívül a harmadik forgalmi sávban kik közlekedhetnek az alábbiak közül?
a)Autóbuszok.
b)Nemzetközi forgalomban résztvevő tehergépkocsik.
c)Motorkerékpárok.
24. Melyik jármű nem közlekedhet az alábbiak közül az autóbusz-forgalmi sávban?
a)Kétkerekű segédmotoros kerékpár.
b)Kétkerekű motorkerékpár.
c)Oldalkocsis motorkerékpár.
25. Útkereszteződésben álló járművek mellett, előresorolás céljából kétkerekű motorkerékpárral el lehet-e menni?
a)Igen, bármelyik oldalról.
b)Igen, de csak jobbról.
c)Nem.
26. Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége a mopedautónak lakott területen kívüli útszakaszon?
a)40 km/h.
b)45 km/h.
c)50 km/h.
27. Háromkerekű segédmotoros kerékpárjával kikerülheti-e az útkereszteződés előtt forgalmi okból megálló kocsisort?
a)Igen, jobbról és balról egyaránt.
b)Igen, de csak jobbról.
c)Nem.
28. Kétkerekű motorkerékpárjával közlekedhet-e a képen látható BUSZ forgalmi sávban?
a)Igen.
b)Nem.
29. Szabályosan közlekedik-e a képen látható segédmotoros kerékpár vezetője a BUSZ forgalmi sávban?
a)Igen.
b)Nem.
30. Mekkora követési távolságot célszerű tartani 50 km/h sebességgel közlekedve?
a)14 métert.
b)28 métert.
c)40 métert.