Betöltés...

Interaktív KRESZ könyv személygépkocsi-vezetők részére

QRT3B kód

 

Közlekedés teszt kérdései

1. Mikor köteles a járdaszegély mellől elindulni készülő jármű vezetője irányjelzést adni?
a)Minden esetben.
b)Csak akkor, ha az elindulás irányváltoztatással jár.
c)Csak akkor, ha a mögöttes forgalom szükségessé teszi.
2. Maga elé kell-e engedni az autóbuszt lakott területen belül?
a)Igen.
b)Igen, akár megállással is, ha ez hirtelen fékezés nélkül megtehető.
c)Nem.
3. Autópályán, autóúton indokolatlanul lassú haladásnak számít, ha külső kényszerítő ok nélkül a jármű lassabban halad, mint...
a)80 km/h.
b)60 km/h.
c)50 km/h.
4. Milyen sebességgel haladhat személygépkocsijával lakó-pihenő övezetben?
a)Legfeljebb 40 km/h-val.
b)Legfeljebb 30 km/h-val.
c)Legfeljebb 20 km/h-val.
5. Mit nevezünk féktávolságnak?
a)Az akadály észlelésétől a megállásig megtett utat.
b)A fékezett kerekekkel megtett utat.
6. Mekkora biztonságos követési távolságot célszerű tartani az elöl haladó jármű mögött?
a)A sebességtől függetlenül mindig 20 métert.
b)A reakcióidő alatt megtett távolságot.
c)A reakcióidő alatt megtett távolság kétszeresét.
7. Az irányváltoztató járművel az irányt nem változtató járműveket...
a)nem zavarhatjuk.
b)nem akadályozhatjuk.
c)nem kényszeríthetjük haladási irányuk vagy sebességük hirtelen megváltoztatására.
8. Személygépkocsiból és a hozzá kapcsolt könnyű pótkocsiból álló járműszerelvénnyel mekkora lehet a jármű sebessége?
a)Lakott területen belül 50 km/h, lakott területen kívül 90 km/h, autóúton 110 km/h, autópályán 130 km/h.
b)Lakott területen belül 50 km/h, lakott területen kívül 70 km/h, autópályán 80 km/h.
c)Lakott területen belül 50 km/h, lakott területen kívül 90 km/h, autóúton és autópályán 110 km/h.
9. Előzni abban az esetben szabad, ha...
a)az előzés során a megelőzendő jármű mellett ajtónyitásnyi oldaltávolságot lehet tartani.
b)az előzés során a megelőzendő jármű mellett megfelelő oldaltávolságot lehet tartani.
c)az előzés során a megelőzendő jármű mellett egy személygépkocsi szélességű oldaltávolságot lehet tartani.
10. Mikor térhet vissza a menetirány szerinti jobb oldalra, ha személygépkocsival országúton előz?
a)Amikor a bal oldali külső visszapillantó tükörben feltűnik a megelőzött jármű eleje.
b)Amikor a belső visszapillantó tükörben feltűnik a megelőzött jármű eleje.
c)Amikor a jobb oldali külső visszapillantó tükörben feltűnik a megelőzött jármű eleje.
11. Mekkora oldaltávolságot célszerű tartani kerékpáros előzésekor?
a)A lehetséges legnagyobb oldaltávolságot, mert a kerékpáros iránytartása bizonytalan.
b)Kis oldaltávolságot.
c)A személygépkocsi előzésénél szokásos oldaltávolságot.
12. A képen látható útszűkületben melyik jármű haladhat át elsőként?
a)Az 1-es jelű.
b)A 2-es jelű.
13. A párhuzamos közlekedés szempontjából figyelembe kell-e venni a villamospálya által elfoglalt részt?
a)Igen, minden esetben.
b)Nem.
c)Csak abban az esetben, ha útburkolati jellel önálló forgalmi sávnak van jelölve.
14. Párhuzamos közlekedésű úton haladva átléphető-e az úttest felezővonala?
a)Igen, bármilyen esetben, mert ez nem záróvonal.
b)Igen, de csak balra kanyarodás és megfordulás esetén.
c)Nem.
15. Párhuzamos közlekedésű úton személygépkocsival megelőzhető-e a kerékpáros közvetlenül a gyalogos-átkelőhely előtt?
a)Igen.
b)Nem.
16. Autópályán közlekedve az előzés megkezdhető-e, ha a visszatérés helye még előre nem látható?
a)Igen.
b)Nem.
17. Általában hol kell haladni a járművel az úton?
a)A menetirány szerinti jobb oldalon, lehetséges mértékben jobbra tartva kell haladni.
b)Bárhol a menetirány szerinti jobb oldalon.
c)1 méterre az úttest szélétől.
18. A jármű sebességét mindig úgy kell megválasztani, hogy...
a)féktávolsága ne legyen nagyobb, mint a belátott útszakasz.
b)a reakcióidő alatt megtett út ne legyen nagyobb, mint a belátott útszakasz.
c)a fékútja ne legyen nagyobb, mint a belátott útszakasz.
19. Kell-e irányjelzést adni elinduláskor?
a)Igen, mindig.
b)Csak akkor, ha az irányváltoztatással jár.
c)Nem.
20. Az ön előtt haladó személygépkocsi vezetője az adott úton engedélyezett sebességgel halad, megelőzhető-e?
a)Igen.
b)Csak ha az előzés feltételei megvannak, és a sebességkülönbség a 15-20 km/h értéket nem haladja meg.
c)Nem.
21. Szabad-e előzni be nem látható útkanyarulatban vagy bukkanóban?
a)Igen.
b)Csak abban az esetben, ha az úttesten egyirányú forgalom van, vagy záróvonal van felfestve, és az nem jár annak érintésével.
c)Nem.
22. Az alábbiak közül hol és mit tilos előzni gépjárművel?
a)A járdasziget és a hozzá legközelebb eső járda közötti úttestrészen minden járművet.
b)A vasúti átjáróban minden járművet.
c)Közvetlenül a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt minden járművet.
23. Általában mekkora belátható legkisebb szabad úthossz szükséges a biztonságos előzéshez?
a)Az előzési úthossznak legalább a négyszerese.
b)Az előzési úthossznak legalább a kétszerese.
c)Az előzési úthossz egyezzen meg a belátható szabad úthosszal.
24. Általában mekkora lehet a legkisebb követési távolság, feltételezve, hogy a két gépjármű fékútja azonos?
a)Legalább akkora, mint a fékezés alatt megtett út.
b)Legalább akkora, mint a reakcióidő alatt megtett út.
c)Legalább akkora, mint a reakcióidő és a fékezés alatt megtett út.
25. Párhuzamos közlekedésű úton, a belső sávban kialakított autóbusz-forgalmi sávot igénybe lehet-e venni balra kanyarodás céljából, ha egyéb közúti jelzés ezt nem tiltja?
a)Igen.
b)Nem.
26. Autópályán haladva elsőbbséget kell-e adni a gyorsító sávon érkező, figyelmeztető jelzését használó jármű részére?
a)Igen.
b)Nem.
27. Autópályán közlekedve, túlhaladva a számunkra szükséges csomóponton, vissza tolathatunk-e járművünkkel?
a)Igen.
b)Nem.
c)Csak a leállósávon, fokozott figyelemmel.
28. Útkereszteződésben álló járművek mellett, előresorolás céljából kétkerekű motorkerékpárral el lehet-e menni?
a)Igen, bármelyik oldalról.
b)Igen, de csak jobbról.
c)Nem.
29. Személygépkocsival 90 km/h sebességgel közlekedve, mekkora követési távolságot kell tartani a képen látható útszakaszon?
a)Legalább 40 m.
b)Legalább 50 m.
c)Legalább 60 m.
30. Mekkora követési távolságot célszerű tartani 50 km/h sebességgel közlekedve?
a)14 métert.
b)28 métert.
c)40 métert.