Betöltés...

Interaktív KRESZ könyv személygépkocsi-vezetők részére

QRT5B kód

 

Egyéb közlekedési szabályok teszt kérdései

1. Szabad-e hátramenetben közlekedni főútvonalon?
a)Igen.
b)Nem.
2. Szabad-e hátramenetben közlekedni - az úttest széléhez, illetőleg a várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges hátramenetet kivéve - egyirányú forgalmú úton?
a)Igen.
b)Nem.
3. Szabad-e megfordulni hídon?
a)Igen.
b)Nem.
4. Ráhajthatunk-e a vasúti átjáróra a fénysorompó villogó fehér jelzésénél, ha azon folyamatosan áthaladni az előttünk haladó miatt nem lehet?
a)Igen.
b)Nem.
5. Az alábbiak közül mikor tilos minden esetben a vasúti átjáróba behajtani?
a)Ha a fénysorompó fehér fénye villog.
b)Ha a teljes sorompó rúdja mozgásban van.
c)Ha az átjárót semmiféle jelzőberendezés nem biztosítja.
6. Lakó-pihenő övezetben, ha nincs járda, a parkolás hol hajtható végre?
a)Bárhol.
b)Bárhol, a gyalogosok zavarása nélkül.
c)Csak a kijelölt várakozóhelyen.
7. Megállhat-e járművével olyan helyen, ahol járműve és az úttesten lévő záróvonal között 2,5 méter széles hely marad?
a)Igen.
b)Nem.
8. Megállhat-e járművével a három úttesttel rendelkező út középső úttestjén?
a)Igen.
b)Nem.
9. Három úttestű út középső úttestjén...
a)megállni tilos.
b)megállni szabad, de várakozni tilos.
c)megállni és várakozni egyaránt szabad.
10. Lakott területen kívüli főútvonal úttestjén...
a)megállni tilos.
b)megállni szabad, de várakozni tilos.
c)megállni és várakozni egyaránt szabad.
11. A megkülönböztető jelzéseit használó jármű továbbhaladását...
a)csak a szabályok maradéktalan betartásával biztosíthatja.
b)mások veszélyeztetése nélkül, akár szabálytalan magatartással is lehetővé kell tenni.
c)önnek nem szükséges elősegíteni.
12. Mely figyelmeztető jelzéseit használó járművet tilos megelőzni az alábbiak közül?
a)Az út vagy közmű javítását végző járművet.
b)A települési hulladék összegyűjtését végző járművet.
c)Egymás mellett haladó, hó eltakarítást végző járműveket.
13. Szállítható-e utas személygépkocsival vontatott lakókocsiban?
a)Igen.
b)Nem.
14. Lakott területen kívül tompított fényszóró helyett használható-e távolsági fényszóró be nem látható útkanyarulatban?
a)Igen.
b)Nem.
15. Mikor kell számítani éjszaka az úttesten kivilágítás nélkül várakozó járművekre?
a)Lakott területen kívül közlekedve.
b)Ha az úton van közvilágítás.
c)Ha az úton nincs közvilágítás.
16. Kötéllel történő vontatás közben hány fő tartózkodhat a vontatott járműben?
a)A forgalmi engedélyen feltüntetett számú személyek.
b)Csak a vezető.
c)Senki nem tartózkodhat a járműben.
17. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen szabad-e megfordulni?
a)Igen.
b)Nem.
18. Hátramenetben kell beállnia a járda mellett várakozó két kocsi közötti szabad, szűk helyre. Megteheti-e, ha ezzel a járműforgalmat akadályozza?
a)Nem. A folyamatos járműforgalmat ilyen művelettel még csak nem is zavarhatja.
b)Csak akkor, ha az a járműforgalmat - anélkül, hogy a járműveket veszélyeztetné - rövid ideig akadályozza.
c)Igen, még akkor is, ha a művelet többszöri sikertelen próbálkozással jár.
19. A vasúti átjáró előtt meg kell állni, ha...
a)a vasúti átjárót jelzőberendezéssel nem biztosították.
b)a teljes sorompót kiegészítő berendezés hang- vagy fényjelzést ad.
c)a fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad.
20. Tilos a vasúti átjárón áthaladni...
a)ha a fénysorompó fehér fénye villog.
b)ha a teljes sorompó rúdja mozgásban van.
c)ha az átjárót semmiféle jelzőberendezés nem biztosítja.
21. Forgalmi vagy műszaki ok kivételével - az alábbiak közül - hol tilos megállni?
a)Főútvonalon minden esetben.
b)A villamos-megállóhelynél lévő járdaszigeten és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen.
c)A három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén.
22. Milyen távolságra nem állhat meg autóbusz-megállóhelynél, ha útburkolati jelből más nem következik?
a)Előtte 15 m, utána 5 m távolságon belül.
b)Előtte 5 m, utána 15 m távolságon belül.
c)Előtte és utána 15 m távolságon belül.
23. Ahol a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között 3 méter széles hely nem marad, ott...
a)megállni tilos.
b)megállni szabad, de várakozni tilos.
c)megállni és várakozni egyaránt szabad.
24. Ha a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 m széles hely marad, meg szabad-e állni személygépkocsival a járdán?
a)Igen.
b)Csak akkor, ha ezt jelzőtábla vagy útburkolati jel jelzi, és a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el.
c)Nem.
25. A megkülönböztető jelzéseit használó jármű továbbhaladását...
a)csak a szabályok maradéktalan betartásával biztosíthatja.
b)mások veszélyeztetése nélkül, akár szabálytalan magatartással is lehetővé kell tenni.
c)önnek nem szükséges elősegíteni.
26. A vontatás során legfeljebb milyen hosszúságúnak kell lenni a vontatókötélnek?
a)Legfeljebb akkorának, mint a vontatott gépkocsi hossza.
b)Legfeljebb akkorának, hogy a két jármű kanyarodás közben össze ne érhessen.
c)3 méternek.
27. Lakott területen kívül az elromlott jármű megjelölhető-e elakadást jelző háromszög helyett a jármű valamennyi irányjelzőjének egyidejű működtetésével?
a)Igen.
b)Nem.
28. Hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű, mennyi ideig tárolható mellékútvonalon engedély nélkül?
a)30 napig.
b)10 napig.
c)Nem tárolható.
29. Áthaladhat-e járművével még az érkező vonat előtt, ha az egészen lassan kb. 20 km/h sebességgel halad?
a)Igen.
b)Nem.
c)Csak abban az esetben, ha a mozdonyvezető lemond az elsőbbségéről.
30. A képen látható megkülönböztető jelzéseit használó mentő gépkocsi átmehet-e a vonat előtt?
a)Igen.
b)Nem.
c)Igen, ha a mozdony vezetője lemond az elsőbbségéről.