A megállás és a várakozás szabályai

2. Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák

Megállni tilos

"Megállni tilos". A tábla hatálya alatt megállni csak forgalmi vagy műszaki okból szabad.

Várakozni tilos

"Várakozni tilos". A tábla hatálya alatt meg szabad állni, de csak

  • a be- és kiszálláshoz szükséges ideig,

  • a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig,

  • egyéb okból legfeljebb öt percig, ha a vezető a járműnél marad.

Mindkét jelzőtáblát az úttest mellett, a menetirány szerinti jobb és bal oldalon egyaránt elhelyezhetik. E jelzőtáblák hatálya az úttestnek arra az oldalára terjed ki, amelyik mellett azokat elhelyezték.

A "Megállni tilos" és a "Várakozni tilos" jelzőtábla hatálya a táblánál kezdődik és a következő útkereszteződésig tart, és az úttestre vonatkozik.

Kivéve:

  • ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg,

  • ha ellenkező értelmű jelzőtábla a tilalmat előbb feloldja,

  • ha a jelzőtábla alatt - a tábla síkjára merőlegesen - elhelyezett kiegészítő táblán nyíl jelzi, hogy a tilalom hatálya a táblától kezdődően vagy a tábláig áll fenn, ill. a tábla előtt és után fennáll. A nyíl iránya a korlátozás alá eső terület felé mutat.

Ha a jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn.

Ha a "Várakozni tilos" jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időtartamot jelöl meg, a jelzőtábla csak a megjelölt (pl. 30 perc) időtartamot meghaladó várakozást tiltja.

A "Várakozni tilos" jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla utalhat arra, hogy a várakozás a kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítő tábla feltünteti az időszakot és a távolságot is, amelyen a tilalom fennáll.

Ilyen helyen

  • az áruszállító jármű a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig,

  • más (nem áruszállító) jármű - akár 5 percnél hosszabb ideig is - akkor tartózkodhat, ha a vezető a járműnél marad, és áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.

A jelzőtábla alatt látható kiegészítő tábla az útpadkán történő megállási (várakozási) tilalomra is utal.

A "Megállni tilos" és "Várakozni tilos" jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő táblák azt jelzik, hogy az itt szabálytalanul várakozó járművet elszállítással eltávolíthatják.

Korlátozott várakozási övezet

Korlátozott várakozási övezet vége

"Korlátozott várakozási övezet".
A tábla azt jelzi, hogy az úton a

"Korlátozott várakozási övezet vége" tábláig a várakozás a kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, illetőleg feltételekkel engedélyezett.<- 1. A megállás és a várakozás fogalmai3. Várakozóhelyet jelző táblák ->

© Kotra Kft.