A megállás és a várakozás szabályai

3. Várakozóhelyet jelző táblák

Várakozóhely

"Várakozóhely". A táblák a járművek kijelölt várakozóhelyeit jelzik.

A tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti

  • a várakozóhelyen kötelező elhelyezkedés módját,

  • azt, hogy a várakozóhely kizárólag bizonyos járművek, pl. csak személygépkocsik, csak kerékpárosok, vagy csak mozgáskorlátozott személyt szállító jármű részére van fenntartva,

  • ahol a várakozást ellenőrző óra van, kiegészítő tábla jelezheti azt az időszakot is, amelyben a várakozást ellenőrző óra (parkométer) vagy jegykiadó automata működtetése kötelező, kiegészítő jelzőtábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott időtartamig szabad.

A kiegészítő tábla ábrája más várakozóhelyeken egyes járműhelyekre felfestve útburkolati jelként önállóan is alkalmazható.

"Várakozóhely a közlekedési korlátozás alá eső nehéz tehergépkocsik részére".
A tábla azt jelzi, hogy a várakozóhely a korlátozás hatálya alá eső nehéz tehergépkocsik részére van kijelölve.

"Várakozási övezet (zóna)".
A tábla azt jelzi, hogy az úton a várakozás megengedett vagy a jelzett kiegészítő táblán feltüntetett módon a

"Várakozási övezet (zóna) vége"
tábláig a várakozás feltételekhez kötött.<- 2. Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák4. A megállás és a várakozás szabályai ->

© Kotra Kft.