A megállás és a várakozás szabályai

5. A várakozás technikai végrehajtása

5.1. Beállás szegély mellé, két kocsi közé

Előremenetben

 1. Miután körültekintéssel meggyőződtünk a manőver végrehajthatóságának veszélytelenségéről, jelezzük a beállási szándékunkat, kb. 80 cm oldaltávolságot tartva haladjunk az álló járművek mellett.

 2. Amikor vállunk egy vonalban van a már parkoló gépkocsi elejével, forgassuk a kormányt a szegély irányába.

 3. Mielőtt az első kerék nekiütközik a szegélynek, kormányozzuk kissé távolabb a szegélytől úgy, hogy a gépkocsi az út szélével párhuzamosan haladjon, az elöl álló gépkocsit biztonságosan megközelítve, megállunk.

 4. Kissé a szegély irányába kormányozva visszatolatunk, így biztosítva magunknak a helyet a későbbi elinduláshoz.

Hátramenetben

 1. Miután körültekintéssel meggyőződtünk a manőver végrehajthatóságának veszélytelenségéről, irányjelzővel jelezve beállási szándékunkat haladjunk túl a szabadon álló parkolóhelyen egészen az elöl álló kocsi mellé, azzal párhuzamosan kb. 80 cm távolságot tartva, úgy, hogy a járművünk ne érjen túl a másik jármű hátulján.

 2. Lassan tolatva visszafelé, szaporán a szegély irányába kormányzunk mindaddig, míg a járművünk kb. 35-45°-os szöget nem zár be a szegéllyel.

 3. Egyenesbe visszaforgatva a kormányt mindaddig haladunk hátrafelé, míg gépkocsink eleje el nem hagyja a másik jármű hátulját.

 4. Ekkor ellentétesen forgatva a kormányt, mindaddig haladunk, míg a jármű nem lesz párhuzamos a szegéllyel. A kormányt így hagyva, a kiállás a bejöveteli nyomvonalon végrehajtható.

5.2. Beállás kijelölt várakozóhelyre

Előremenetben

 1. Miután körültekintéssel meggyőződtünk a manőver végrehajthatóságának veszélytelenségéről, jelezzük a beállási szándékunkat.

 2. Járművünkkel közeledve az üres parkolóhely felé, akkor kezdjük el a kormányzást, amikor a gépkocsink eleje eléri az üres parkolóhely vonalát.

 3. A járművünk elejével a túloldali gépkocsit egészen megközelítve hajtunk be az üres helyre.

 4. A parkoló közepére irányítva járművünket egyenesbe kormányzunk egészen az elöl felfestett vonalig vagy a járdaszegélyig behaladva.

Hátramenetben

 1. Jelezzük a beállási szándékunkat, és közben haladjunk túl kb. 2 m-re az üresen talált parkolóhelyen.

 2. Lassan haladjunk hátramenetben mindaddig, míg járművünk hátulja el nem éri a már parkoló gépkocsi középvonalát.

 3. Kormányozzuk a gépkocsit a parkolóhely irányába úgy, hogy járművünk hátulja egyenlő távolságra legyen mind a két oldalon álló járműtől.

 4. Egyenesbe forgatva a kormányt a már parkoló járművek között egyenlő távolságra, azzal párhuzamosan a felfestett vonalig vagy a járdaszegélyig tolatunk.

A hátramenetben történő beállás mindig célszerűbb, mint előremenetben, hiszen így a beállás könnyebb, a kiállás pedig biztonságosabb.

5.3. A várakozás lehetőségei

A várakozás közterületen és közforgalom elől elzárt magánterületen egyaránt végrehajtható (pl. bevásárló központok parkolóiban, illetve parkoló házakban). Mindkét esetben lehet a várakozás díjmentes, illetve díjköteles, vagy meghatározott ideig díjmentes, és ezt követően díjköteles.

A díjfizetés módjai közterületen:

 • Parkoló őrnél történő jegyvásárlással.

 • Parkoló óránál történő jegyvásárlással.

 • Üzletben történő biankó jegy megvásárlásával, melyet a vezetőnek kell érvényesíteni a várakozás megkezdésével.

A díjfizetés módjai közforgalom elől el nem zárt magánterületen:

 • A parkolót működtető technikai személyzet rögzíti a várakozás kezdési időpontját, majd távozáskor a kiszámított várakozási díj megfizetésével lehet a parkolót elhagyni.

 • Belépő jegy igénylésével a behajtás előtt (a megfelelő nyomógomb megnyomásával, majd ezt követően nyílik fel a sorompó). A parkoló elhagyása előtt a fizető automaták valamelyikénél kell fizetni, a belépőjegy behelyezésével egyidejűleg (ugyanis a készülék számolja ki a parkolási díj teljes összegét). Kihajtáskor az automatánál érvényesített jegy használatával (nyílik a sorompó) hagyható el a parkoló.

Fontos! A közterületen történő várakozás esetén az érvényes parkolójegyet a szélvédő mögött jól látható helyen kell elhelyezni.

<- 4. A megállás és a várakozás szabályai6. Parkolást segítő rendszerek alkalmazása ->

© Kotra Kft.