A megállás és a várakozás szabályai

6. Parkolást segítő rendszerek alkalmazása

A parkolást segítő rendszer magában foglalja a parkolási manőver megtervezését, a parkolóhely nagyságának vizsgálatát. A parkolás segítő célja, hogy támogatást nyújtson a jármű vezetőjének a parkolási manőver során. Ez többféleképpen is megvalósítható.

6.1. Parkolóradar (APS - Acoustic Parking System)

A parkolóhelyre történő beállást segíti az akusztikus parkolórendszer. Ismétlődő figyelmeztető hang jelzi a vezetőnek, mekkora távolság van még az akadályig. A távolság csökkenésével az akusztikus jel, ismétlődési gyakorisága nő.

Hátramenetben haladva az első hangjelzés akkor szólal meg, ha a járműhöz mért távolság kb. 1,60 m. A távolság csökkenésével a szaggatott sípoló hang egyre gyakoribb, és ha a vezetőnek már csak 30 cm áll rendelkezésére a manőverezéshez, folyamatos hangjelzés figyelmezteti. A rendszer ultrahangos érzékelőkkel dolgozik, és úgy a jármű hátsó, mint az elülső részén beszerelhető. Az első lökhárítóba beépített radar az elől álló jármű 0,8 m-re történő megközelítésnél kezd jelezni.

A parkolóradar a rendkívüli közlekedési helyzetekben (pl. araszolva haladás) elöl kikapcsolható. A jármű hátsó részén pedig, a hátrameneti fokozat kapcsolásakor automatikusan bekapcsol.

6.2. Parkoló kamera

A gépkocsi hátsó részén elhelyezett kamera valós idejű képet közvetít a műszerfalon gyárilag, vagy utólagosan beszerelt monitorra.

A monitoron a hátrameneti fokozat bekapcsolásával egyidejűleg megjelenik a jármű mögötti terület. A vezető részére ez által, holttér nélküli terület válik láthatóvá. Ez a rendszer alapbeállításként valós képet jelez, amely a jobb-bal irányt megzavarhatja a vezető látásában. (Ez esetben a mögöttes jármű rendszáma jól olvasható.) Célszerűbb (ha van ilyen), a "visszapillantó kép" funkciót kapcsolni, ez a hátramenetben történő kormányzást nem zavarja meg, mert a visszapillantó tükörrel megegyező képállást ad.

6.3. Automatikus parkoló rendszer

A parkoló radar és a parkolást segítő kamera együttes alkalmazásával a gépkocsi gyártók kifejlesztették az automatikus parkoló rendszert. Ennek működése a következő.

A várakozó járművek előtt lassan haladva be kell kapcsolni a parkoló rendszert, amely az első és hátsó lökhárítóba beépített radar segítségével kiméri a helyet, ahova a jármű befér. Ezt a képernyőn megjelenő grafikai jelekkel jelzi a vezető részére. A vezető által kiválasztott helyen túlhaladva a rendszer jelöli a beállás helyét. A vezető a megfelelő gomb megnyomásával jóváhagyja a rendszer által felajánlott parkoló helyet. A fékpedál felengedésével (ha automata váltós) a jármű megindul a várakozó hely irányába, s közben a kormányszervó berendezés a feladat végrehajtásához szükséges kormányzást elvégzi. A feladat befejezésével a vezető rögzíti a járművet. Amennyiben a vezető a hírtelen a fékre lép vagy a kormányzásba beavatkozik, a rendszer azonnal lekapcsol.

<- 5. A várakozás technikai végrehajtása

© Kotra Kft.